Koyunlarda diş gıcırdatma ağrı, sancı, karın ağrısının başlıca göstergesidir.

İşkembe asidozu Koyunlarda diş gıcırdatmaya sebep olan en önemli sorundur. Bu sorunun arkasında ani yem değişiklikleri vardır. Özellikle taneli yemlerin, yani tahıl içeren yemlerin veya çok ince öğütülmüş yemlerin aniden verilmesi akut rumen asidozuna (işkembe asidozu) sebep olur.

İkizlik oranı yüksek olan ırklarda gebelik toksemisi veya ikiz kuzu hastalığı denen, enerji yetmezliği sonucu ortaya çıkan hastalıkta Koyunlarda diş gıcırdatması göze çarpan belirtilerden biridir.

Bu hastalık bir “Ketosis”olup, enerji yetmezliği ile birlikte, buna sebep olabilecek parazit istilası ve topallıklar ile de kombine olabilir.

B1 vitamin eksikliği sebebiyle ortaya çıkan Poliensefalomalasi de diş gıcırdatma belirtisiyle birlikte gözlenir. Bu hastalıkta körlük de söz konusu olabilir. Arkasında işkembe asidozunun olduğundan şüphe edilerek, durum o yönden de incelenmelidir.

Koyunlarda karın ağrısı yapabilecek olan etmenler diş gıcırdatma sebebidir. E.coli veya Klostridyumların karıştığı ishaller, iç parazit istilası karın ağrısına ve dolayısıyla diş gıcırdatmaya neden olurlar.