İneklerde Mide Ülseri, bilindiği gibi, üç ön mide ve bir de gerçek mide vardır. Gerçek mideye abomasum veya şirden adını veriyoruz. Abomasumda erozyonlar (sıyrıklar), hatta delinmeler ile ortaya çıkan hastalığa “abomasum ülseri”denilmektedir.

İneklerin mide ülseri bir hastalık değil, bazı yapıcı sebeplerin oluşturduğu bir sonuçtur.

Buzağılarda da mide ülseri oluşabilir. Örneğin; BVD-MD hastalığında, midedeki kıl yumakları sebebiyle veya Klostridyum enfeksiyonlarında buzağılarda mide ülseri şekilleniyor.

İneklerde mide ülseri multifaktoriyel (çok sebepli) hastalıktır. Çoğunlukla doğumdan sonraki altı hafta içerisinde ortaya çıkar. Diğer doğum sonrası hastalıklar ile, örneğin; abomasum deplasmanı (mide dönmesi), metritis (rahim yangısı), mastitis (meme yangısı) ve ketosis ile kombine olabilir.

En önemli etkenin stres olduğu belirtilmektedir