“Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır”   

Kompozisyonu: Kombine Clostridium perfringens Tip B, Clostridium perfringens Tip C ve Clostridium perfringens Tip D bakterin-toksoidleri içeren opak renkli sıvı aşı, Alüminyum Hidroksit jele adsorbe edilmiştir. % 0.4 oranında Formaldehit ile inaktive edilmiştir. Aşı içinde koruyucu olarak % 0.01 oranında Thiomersal bulunmaktadır. İmmunojenik gücü; Clostridium perfringens Beta toksin için ?10.0 IU/ml ve Epsilon toksin için ? 5.0 IU/ml’dir. Uygulanan hedef hayvan türleri; sığır, buzağı, koyun, kuzu, keçi ve oğlaktır.

Endikasyonları: Clostridium perfringens Tip B, Clostridium perfringens Tip C ve Clostridium perfringens Tip D’nin neden olduğu Enterotoksemi Hastalıklarına’na (Kuzu Dizanterisi, Struck, Yumuşak Böbrek Hastalığı) karşı, sağlıklı sığır, buzağı, koyun, kuzu, keçi ve oğlaklara uygulanır.

Kontraendikasyonlar: Yoktur.

Uygulama ve dozaj: Kas içi veya deri altı yol ile sığırlar için boynun sol tarafına 2 ml, koyun, kuzu, keçi ve oğlaklar için koltuk altı bölgelerine 1 ml miktarlarında aseptik olarak uygulanır. Tüm türlere, ilk dozun yapıldığı tarihten 3-4 hafta sonra ikinci doz uygulanır. Buzağılara, doğumdan 3-4 ay sonra; kuzu ve oğlaklara ise doğumdan 2 ay sonra ilk doz uygulanır. Her yıl tek doz tekrar uygulama tavsiye edilir.

Uyarılar: Yeterli bir bağışıklık ancak sağlıklı hayvanlarda oluşabilir. Bu nedenle enfeksiyonlu veya metabolik bozukluğu olan hayvanlara uygulamaktan kaçınılmalıdır. Açılan her aşı şişesi aynı gün içinde kullanılmalıdır. Yarım kalan veya boşalan aşı şişeleri usulüne uygun olarak imha edilmelidir. Ambalajındaki aşı şişesi, kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır.

Yan etkiler: Aşı, enjeksiyon yerinde kısa süreli, küçük bir reaksiyon meydana getirebilir. Aşılamadan sonra görülen sınırlı büyüklükteki nodüller normal aşı reaksiyonudur ve daha sonra kaybolur.  Nadiren aşırı duyarlılık oluşabilir. Bu durumda anafilaktik şoka karşı adrenalin veya benzeri preperatlar uygulanmalıdır.

Yasal arınma süresi: Kesimden 28 gün önce hayvanlar aşılanmamalıdır.

Saklama koşulları: Aşı şişeleri, +2 oC ve +8 oC arasında, direk güneş ışığından uzakta saklanmalıdır. Dondurulmamalıdır.

Ambalaj şekli: 50 sığır-buzağı dozu/ 100 koyun-kuzu-keçi-oğlak dozu/ 25 sığır-buzağı dozu/ 50 koyun-kuzu-keçi-oğlak dozu/ şişe veya 15 sığır-buzağı dozu/ 30 koyun-kuzu-keçi-oğlak dozu / şişe olarak sunulmuştur.

İmha şartları: Son kullanma tarihi geçen veya gerekli saklama koşullarında saklanamayan aşılar otoklav edilerek (121 oC’de 30 dakika) imha edilmelidir.

“SADECE VETERİNER KULLANIMI İÇİNDİR.”

Üretici firma adresi:
Ata-Fen A.Ş. İstiklal Mah. 21. Sok. No: 7 Ulucak-Kemalpaşa / İzmir / Türkiye 35170