Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

PASTOMİX

Enjeksiyonluk Süspansiyon

Pasteurellozis Enfeksiyonlarına Karşı İnaktif Aşı

 

AKTİF VE YARDIMCI MADDELER 

Pasteurella multocida                                                   1×109 CFU /doz

Mannheimia  haemolytica Tip 1                                     1×109 CFU /doz

Mannheimia  haemolytica Tip 2                                     1×109 CFU /doz

 

Alüminyum hidroksit jele adsorbe edilmiştir.  % 0.4 oranında Formaldehit ile inaktive edilmiştir.

Aşı içinde koruyucu olarak % 0.01 oranında Thiomersal bulunmaktadır.

 

ENDİKASYONLAR

Pastomix  aşısı, Mannheimia haemolytica ve Pasteurella multocida etkenlerinin neden olduğu Pasteurellozis hastalığına karşı aktif bağışıklık sağlama, hastalığın mortalite, klinik bulgular ve lezyonlarının azaltılması amacıyla; sağlıklı sığır, koyun ve keçilere uygulanır.

 

KONTRENDİKASYONLAR

Yoktur.

 

YAN ETKİLER

Aşı adjuvant içerdiği için enjeksiyon yerinde kısa süreli küçük bir reaksiyon meydana gelebilir. Adjuvant içeren aşılarda görülebilen geçici kızarıklık ve şişlik gibi lokal reaksiyonlar normal aşı reaksiyonlarıdır ve bir iki hafta içinde kaybolur. Nadiren aşırı duyarlılık oluşabilir. Bu durumda anafilaktik şoka karşı adrenalin veya benzeri preparatlar uygulanmalıdır.

 

HEDEF TÜRLER

Koyun, keçi ve sığırlar.

 

HER BİR HEDEF TÜR İÇİN UYGULAMA METODU VE YOLU

Pastomix aşısı, 3 aylıktan büyük sağlıklı sığırlara 4 ml, koyun ve keçilere deri altı yolla 2 ml miktarında uygulanır. İlk dozun uygulanmasından 2-4 hafta sonra ikinci doz uygulanır. 3 ayın altındaki hayvanlar aşılanırsa, maternal antikorlar göz önüne alınarak, sütten kesme zamanında veya 4-6 aylık olduğunda aşılama tekrarlanmalıdır.

 

YASAL ARINMA SÜRESİ

Kesimden 28 gün önce hayvanlar aşılanmamalıdır.

 

SAKLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ

Aşı şişeleri +2°C ile +8°C arasında, direkt güneş ışığından uzakta muhafaza edilmelidir. Dondurulmamalıdır. Açıldıktan sonra 2 saat içerisinde kullanılmalıdır. Üretim tarihinden itibaren 24 ay boyunca raf ömrünü korur.

 

UYARILAR

Aşı 3. aydan itibaren her yaştaki sağlıklı sığır, koyun ve keçilere uygulanır. Aşının gebe hayvanlara uygulanmasında bir sakınca yoktur, gebelik süresince kullanılabilir. Ancak aşılama işlemi esnasında yaratılacak olan stres nedeniyle gebeliğin son dönemlerinde uygulanması önerilmemektedir. Başka bir biyolojik madde ile karıştırılmamalı ve birlikte uygulanmamalıdır. Aşı soğuk zincirde taşınmalı veya muhafaza edilmelidir. Donmuş ve soğuk zincir dışına çıkmış aşılar kullanılmamalıdır. Aşı kullanılmadan önce ve kullanım süresince çalkanarak homojenize edilmelidir. Açılan her aşı şişesi 2 saat içerisinde kullanılmalıdır ve yarım kalan veya boşalan aşı şişeleri usulüne uygun olarak imha edilmelidir.

 

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER

Aşı uygulamasında asepsi ve antisepsi kurallarına uyulmalıdır.

 

ATIK VE KULLANILMAYAN ÜRÜNLERİN İMHASI

Son kullanma tarihi geçen veya etiketinde belirtilen saklama koşullarında muhafaza edilemeyen aşı şişeleri, uygulayıcı tarafından gerekli önlemler alındıktan sonra, 121°C’de 20 dakika süreyle otoklavlanarak imha edilmelidir.

 

“Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz” 

“Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız”

 

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Farmasötik Tip II cam veya polipropilen plastik şişelerde 5 koyun-keçi/2,5 sığır dozu (10 ml), 25 koyun-keçi/12,5 sığır dozu  (50 ml), 50 koyun-keçi/ 25 sığır dozu (100 ml) ve 125 koyun-keçi/62,5 sığır dozu (250 ml) miktarlarında ambalajlanacaktır. Aşı şişeleri bütil tıpa ve alüminyum kapak ile kapatılarak etiketlenecektir.

 

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 16.06.2017 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ: 16.06.2017

 

 

PAZARLAMA İZİN SAHİBİ VE ÜRETİM YERİNİN ADI VE ADRESİ:

Ata Fen Veteriner Malzemeleri Hayvancılık Paz. San. ve Tic. A.Ş., OSB Mah., 21 Sok., No:7/A, Kemalpaşa-İzmir, 35735 – Türkiye