“Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır”

Kompozisyonu:
Kombine Escherichia coli-Clostridium perfringens Tip C bakterin-toksoid aşı. Escherichia coli K99/F41/F17(Fy) bakterini ile Clostridium perfringens Tip C bakterin ve toksoidlerini içeren opak sıvı aşı, Alüminyum Hidroksit jele adsorbe edilmiştir. %0.4 oranında formaldehit ile inaktive edilmiştir. Aşı içinde koruyucu olarak %0.01 oranında Thiomersal bulunmaktadır. İmmunojenik gücü: VBR K99+C aşısı ile aşılanmış gebe inek, gebe koyun ve gebe keçilerin yavrularının doğumdan sonraki ilk iki saat içinde anne sütünü almaları halinde Escherichia coli’nin neden olduğu ishallere karşı koruma sağlar. Escherichia coli antijenine >100 AU immun yanıt temin eder, Clostridium perfringens Tip C Beta toksine karşı ? 10.0 IU/ml antitoksik bağışıklık sağlar. Uygulanan hedef hayvan türleri; gebe sığır, gebe koyun ve gebe keçilerdir.

Endikasyonlar: Escherichia coli’nin neden olduğu ishallere karşı bağışıklık yanıtı oluşturmak ve Clostridium perfringens Tip C’nin neden olduğu Enterotoksemi ve Struck Hastalığına karşı Beta antitoksin bağışıklığı sağlamak için, sağlıklı gebe sığır, gebe koyun ve gebe keçilerde kullanılır.

Kontraendikasyonlar:
Yoktur.

Uygulama şekli ve dozu: 
Kas içi veya deri altı yolla, gebe sığırlara boynun sol tarafına 2 ml, gebe koyun ve keçilere ise, koltuk altı bölgelerine 1 ml miktarlarında aseptik olarak uygulanır. E.coli enfeksiyonlarına karşı gebe inek, koyun ve keçilere doğumdan 1 ay önce tek doz olarak uygulanır. Cl. perfringens tip C Enterotoksemi’lerine karşı 21 gün arayla iki kez uygulanır. Aşı daha sonraki her doğum öncesi tek doz olarak tekrar uygulanır.  Aşı şişeleri kullanılmadan önce mutlaka çalkalanmalıdır.

Uyarılar:
Yeterli bir bağışıklık ancak sağlıklı hayvanlarda oluşabilir. Bu nedenle enfeksiyonlu veya metabolik bozukluğu olan hayvanlara uygulamaktan kaçınılmalıdır. Çocuklardan ve bilgisiz insanlardan saklanmalıdır. Ambalajındaki aşı şişesi, kullanımdan önce iyice çalkalanmalıdır. Açılan aşı şişesinin tüm içeriği kullanılmalıdır.

Yan etkiler:
Aşı adjuvant içerdiği için enjeksiyon yerinde kısa süreli, küçük bir reaksiyon görülebilir. Nadiren aşırı duyarlılık oluşabilir. Bu durumda anafilaktik şoka karşı adrenalin veya benzeri preperatlar uygulanmalıdır.

Yasal arınma süresi:
Kesimden 28 gün önce hayvanlar aşılanmamalıdır.

Saklama koşulları:
Aşı şişeleri, +2oC ve +8oC arasında, direkt güneş ışığından uzakta saklanmalıdır. Dondurulmamalıdır.

Ambalaj şekli:
5 sığır dozu/ 10 koyun-keçi dozu / şişe, 15 sığır dozu/ 30 koyun-keçi dozu / şişe, 25 sığır dozu/ 50 koyun-keçi dozu / şişe veya 50 sığır dozu/ 100 koyun-keçi dozu / şişe olarak sunulmuştur

İmha şartları:
Son kullanma tarihi geçen veya gerekli saklama koşullarında saklanamayan aşılar otoklav edilerek (121oC’de 30 dakika) imha edilmelidir.

“SADECE VETERİNER KULLANIMI İÇİNDİR.”

Üretici firma adresi:
Ata-Fen A.Ş. İstiklal Mah. 21. Sok. No: 7 Ulucak-Kemalpaşa / İzmir / Türkiye 35170