Kompozisyonu: Kombine Clostridial-Escherichia coli bakterin-toksoid aşı. Clostridium novyi (oedematiens), Clostridium septicum, Clostridium sordellii, Clostridium perfringens B, C, D, Clostridium chauvoei, Clostridium haemolyticum bakterin-toksoidleri ile Escherichia coli K99/F41/F17(Fy) bakterini içeren opak sıvı aşı, Alüminyum Hidroksit jele adsorbe edilmiştir. %0.4 oranında Formaldehit ile inaktive edilmiştir. Aşı içinde koruyucu olarak %0.01 oranında Thiomersal bulunmaktadır. İmmunojenik gücü; Clostridium novyi Alfa toksin için >3.5 IU/ml, Clostridium septicum Alfa toksin için >2.5 IU/ml, Clostridium perfringens Beta toksin için >10.0 IU/ml ve Epsilon toksin için >5.0 IU/ml, Clostridium sordellii için >1.0 IU/ml’dir. Clostridium chauvoei için kobayları virulent kültür enjeksiyonuna karşı %90, Clostridium haemolyticum için kobayları virulent kültür enjeksiyonuna karşı % 75 korur. Bunun yanında Escherichia coli’nin neden olduğu ishallere karşı koruma sağlar. Escherichia coli K99 antijenine >100 AU (Aglutinin Unit) immun yanıt temin eder. Uygulanan hedef hayvan türleri; sığır, buzağı, koyun, kuzu, keçi, oğlak ve gebe sığır, gebe koyun, gebe keçidir.

Endikasyonları: Clostridium chauvoei’nin neden olduğu Yanıkara (Blackleg), Clostridium septicum’un neden olduğu Malign Odema (Malignant Ödem)/ Bradzot Hastalığı, Clostridium novyi (oedematiens)’ nin neden olduğu İnfeksiyöz Nekrotik Hepatitis (Black Disease; Kara Hastalık), Clostridium sordellii ve Clostridium perfringens Tip B, C ve D’nin neden olduğu Enterotoksemi, Clostridium perfringens Tip C’nin neden olduğu Struck Hastalığına ve Clostridium haemolyticum’un neden olduğu Basiller İcterohemoglobinüri (Red Water Disease) Hastalığına karşı, sağlıklı sığır, buzağı, koyun, kuzu, keçi, oğlaklara ve Escherichia coli’nin neden olduğu ishallere karşı bağışıklık sağlamak için, sağlıklı gebe sığır, gebe koyun, gebe keçilere  uygulanır.

Kontraendikasyonlar: Yoktur.
Uygulama ve dozaj: Kas içi veya deri altı yol ile sığırlar için boynun sol tarafına 4 ml, koyun, kuzu, keçi ve oğlaklar için koltuk altı bölgelerine 2 ml miktarlarında aseptik olarak uygulanır. Tüm türlere, ilk dozun yapıldığı tarihten 3-4 hafta sonra ikinci doz uygulanır. Buzağılara, doğumdan 3-4 ay sonra; kuzu ve oğlaklara ise doğumdan 2 ay sonra ilk doz uygulanır. Her yıl tek doz tekrar uygulama tavsiye edilir. Gebe sığır, gebe koyun ve gebe keçilere gebeliğin son döneminde 3-4 hafta ara ile iki doz olarak uygulanır. Aşılanmış olan gebe hayvanlara her doğum öncesi tek doz tekrar uygulanır.

Uyarılar: Yeterli bir bağışıklık ancak sağlıklı hayvanlarda oluşabilir. Bu nedenle enfeksiyonlu veya metabolik bozukluğu olan hayvanlara uygulamaktan kaçınılmalıdır. Çocuklardan ve bilgisiz insanlardan saklanmalıdır. Açılan aşı şişesinin tüm içeriği kullanılmalıdır. Ambalajındaki aşı şişesi, kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır.

Yan etkiler: Aşı, adjuvant içerdiği için enjeksiyon yerinde kısa süreli, küçük bir reaksiyon meydana gelebilir. Nadiren aşırı duyarlılık oluşabilir. Bu durumda anafilaktik şoka karşı adrenalin veya benzeri preperatlar uygulanmalıdır.

Yasal arınma süresi: Kesimden 28 gün önce hayvanlar aşılanmamalıdır.

Saklama koşulları: Aşı şişeleri, +2°C ve +8°C arasında, direk güneş ışığından uzakta saklanmalıdır. Dondurulmamalıdır.

Ambalaj şekli: 25 sığır-buzağı dozu/ 50 koyun-kuzu-keçi-oğlak dozu/şişe veya 12,5 sığır-buzağı dozu/ 25 koyun-kuzu-keçi-oğlak dozu / şişe veya 7,5 sığır-buzağı dozu/ 15 koyun-kuzu-keçi-oğlak dozu / şişe olarak sunulmuştur.

İmha şartları: Son kullanma tarihi geçen veya gerekli saklama koşullarında saklanamayan aşılar otoklav edilerek (121°C’de 30 dakika) imha edilmelidir.

“SADECE VETERİNER KULLANIMI İÇİNDİR.”

Üretici firma adresi: 
Ata-Fen A.Ş. İstiklal Mah. 21. Sok. No: 7 Ulucak-Kemalpaşa / İzmir / Türkiye 35175