“Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır”

Veteriner Biyolojik Ürünün Adı ve Kısa Tanımı: VBR Colisera E.coli Antiserum

Farmasötik Formu: Enjektabl Hiperimmun Serum

Aktif Maddelerin Adı ve Gücü, Gerektiğinde, Yardımcı Maddelerin Adı Ve Miktarları:
En az 1/640 AU Escherichia coli K99 antikoru içerir.

 

Endikasyonlar: Colisera E.coli Antiserum yeni doğan buzağı, kuzu ve oğlaklarda Escherichia coli’den ileri  gelen septisemilere ve enfeksiyonlara karşı, koruma ve tedavi amacıyla kullanılır.

Kontrendikasyonlar: Herhangi bir kontrendikasyonu yoktur.

Yan Etkiler: Tüm serum uygulamalarında anaflaktif ve allerjik reaksiyon riski vardır. Tedbir olarak antihistaminik, antiallerjik preparatlar hazır bulundurulmalıdır.

Hedef Türler: Yeni doğan buzağı, kuzu ve oğlaklar.

Her Bir Tür İçin Doz, Uygulama Metodu ve Yolu: Colisera E.coli Antiserumu koruyucu amaçla yeni doğan kuzu ve oğlaklara 5 ml miktarında, buzağılara 10 ml miktarında deri altı yolla uygulanır. Tedavi amacıyla ise, hastalığın başladığı ve semptomların görüldüğü ilk dönemde kuzu ve oğlaklara 10 ml miktarında, buzağılara 20 ml miktarında kas içi veya deri altı yolla uygulanır. Gıda Değeri Olan Hayvanlarda Yasal Arınma Süresi: Sıfır gün.

Ticari Ambalaj Şekilleri (Toplam Doz ve Dolum Hacmi Formları): Tip 2 cam şişelerde 10 m (1 buzağı, 2 kuzu/oğlak dozu), 30 ml (3 buzağı, 6 kuzu/oğlak dozu), 50 ml (5 buzağı, 10 kuzu/oğlak dozu) ve 100 ml (10 buzağı, 20 kuzu/oğlak dozu) miktarlarında ambalajlanacaktır. Antiserum şişeleri bütil tıpa ve alüminyum kapak ile kapatılarak etiketlenecektir.

Saklama Koşulları ve Raf Ömrü: +2 / +8ºC sıcaklıkta ve karanlıkta muhafaza edilmelidir.

Uyarılar: Uygulamada asepsi ve antisepsi kurallarına uyulmalıdır. Antiserum, hayvanlara Uygulama öncesinde oda sıcaklığına getirilmelidir. Antiserumların saklanması ve taşınmasında soğuk zincire uyulmalı, açılan her antiserum şişesi aynı gün içerisinde kullanılmalı, yarım kalan veya boşalan şişeler usulüne uygun biçimde imha edilmelidir.

Uygulayıcının Alması Gereken Önlemler ve Hekimler İçin Öneriler: Uygulayıcı için zararsızdır.

Atık ve Kullanılmayan Ürünlerin İmhası: İmhası gereken antiserum şişeleri, 15 dakika süreyle kaynatılarak imha edilir.

“Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz”
“Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız”

“SADECE VETERİNER KULLANIM İÇİNDİR”

Üretici Firma Adresi:
ATA FEN Veteriner Hayvancılık Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.
OSB Mah. 21 Sokak No:7/A Ulucak-Kemalpaşa/İzmir/Türkiye 35735
Tel: 0 232 8772161 (Pbx)