“SADECE VETERİNER KULLANIM İÇİNDİR”

 

Ürün Kompozisyonu:
Kombine Antiserum, Escherichia coli K99 antijenine karşı > 1/640 AU/ml ve Clostridium perfringens Tip C antijenine karşı > 50 IU/ml Beta antitoksin değerinde antikor ile prezervatif olarak  % 0.01 oranında Thiomersal içerir.

Endikasyonları:
Kombine Antiserum yeni doğan buzağı, kuzu ve oğlaklarda Escherichia coli’den ileri gelen Septisemilere ve Clostridium perfringens Tip C’den ileri gelen enfeksiyonlara karşı, koruma ve tedavi amacıyla kullanılır.

Kontraendikasyonları:
Herhangi bir kontra endikasyonu yoktur.

Uygulama Şekli ve Dozu:
Kombine Antiserum koruyucu amaçla yeni doğan kuzu ve oğlaklara 5 ml miktarında, buzağılara 10 ml miktarında deri altı yolla uygulanır. Tedavi amacıyla ise, hastalığın başladığı ve semptomların görüldüğü ilk dönemde kuzu ve oğlaklara 10 ml miktarında, buzağılara 20 ml miktarında kas içi veya deri altı yolla uygulanır. Clostridium perfringens tip C’den ileri gelen toksemiler genellikle akut ve perakut seyrettiği için, serum hastalığın çok erken döneminde veya hastalık başlamadan önce uygulanmalıdır.

Uyarılar:
Kombine Antiserum uygulamasında asepsi ve antisepsi kurallarına uyulmalıdır. Hayvanlara uygulama öncesinde oda sıcaklığına getirilmelidir. Serumların saklanması ve taşınmasında soğuk zincire uyulmalı, Açılan her antiserum şişesi aynı gün içerisinde kullanılmalı, yarım kalan veya boşalan şişeler usulüne uygun biçimde imha edilmelidir.

Yan Etkiler:
Yan etkisi yoktur.

Yasal Arınma Süresi:
Yasal arınma süresi immun antiserumlar için geçerli değildir. Antiserum herhangi bir aktif etken taşımamaktadır.

Saklama Koşulları:
+2/+8ºC sıcaklıkta ve karanlıkta muhafaza edilmelidir.

Ambalaj Şekli:
Kombine Antiserum Tip 2 cam şişelerde 10 ml, 30 ml, 50 ml ve 100 ml miktarlarında ambalajlanacaktır. Antiserum şişeleri bütil tıpa ve alüminyum kapak ile kapatılarak etiketlenecektir.

İmha Koşulları:
İmhası gereken antiserum şişeleri, 15 dakika süreyle kaynatılarak imha edilir.

Üretici Firma ve Adresi:
ATA FEN Veteriner Malzemeleri Hayvancılık Pazarlama ve Ticaret A.Ş.
İstiklal Mah. 21. Sok. No: 7, 35170 Ulucak-Kemalpaşa / İzmir / Türkiye