PROSPECTOR (Hereford)
USA P42122873

Birth wt (EPD/Accuracy) : 3.6/0.98
Weaning Wt (EPD/Accuracy) : 50/0.50
Yrlng Wt (EPD/Accuracy) : 94/0.40
Calving Ease (EPD/Accuracy) : 5.8/0.17

DOĞAN BUZAĞILARDAN ÖRNEKLER İÇİN TIKLAYIN

Açıklamalar
Birth wt: 
Buzağının doğum ağırlığının ortalama boğadan ne kadar fazla veya ne kadar düşük olacağını gösteren tahmini değerdir.
Weaning wt: Buzağı sütten kesildiğinde ağırlığının ortalama boğadan ne kadar fazla veya ne kadar düşük olacağını gösteren tahmini değerdir.
Yrlng wt: Buzağı bir yaşına geldiğinde ağırlığının ortalama boğadan ne kadar fazla veya ne kadar düşük olacağını gösteren tahmini değerdir.
Calving ease: Kolay/zor doğum oranı. Her etçi ırkın kriterleri farklıdır. Doğum ağırlığı ile doğrudan ilişkilidir.
EPD (Expected Progeny Difference): Beklenen progeny farklılığı. Irk içerisinde ortalama progeny performans değeri olan bir boğa ile kıyaslandığında bir boğadan beklenen progeny performans farklılığını gösterir.
Accuracy: EPD değerinin doğruluğunu gösterir. Bu rakam 1.0’a yaklaştıkça ortaya çıkma değeri artar. Beklenen progeny farklılığı yerine kullanılabilen güvenilirlik derecesidir. 1.0’a yakın değer yüksek güvenilebirlik anlamına gelir.

 

 

 

 

KOD NO ADI SÜT (lb) YAĞ % PROT. % PTAm TPI UDC FLC GÜVENİLİRLİK KOLAY DOĞUM
USA P42122873 Prospector (Hereford)