“Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır” 

Kompozisyonu: Kombine Clostridial bakterin-toksoid aşı.
Clostridium perfringens B, C, D; Clostridium novyi (oedematiens) ve Clostridium chauvoei bakterin-toksoidlerini içeren opak sıvı aşı, Alüminyum Hidroksit jele adsorbe edilmiştir.  % 0.4 oranında Formaldehit ile inaktive edilmiştir. Aşı içinde koruyucu olarak % 0.01 oranında Thiomersal bulunmaktadır.

İmmunojenik gücü; Kombine aşıdaki komponentler Avrupa Farmakopi’de bildirilen seviyelerde koruma sağlamaktadır. Clostridium perfringens Beta toksin için 10.0 IU/ml ve Epsilon toksin için ? 5.0 IU/ml, Clostridium novyi Alfa toksin için ? 3.5 IU/ml’dir.  Clostridium chauvoei için kobayları virulent kültür enjeksiyonuna karşı % 90 oranında korur.

Uygulanan Hedef Hayvan Türleri: Sığır, buzağı, keçi, koyun, kuzu ve oğlaktır.

Endikasyonları: Clostridium chauvoei’nin neden olduğu Yanıkara (Gazlı gangren, Gangrenea emphysematosa, Blackleg), Clostridium novyi (oedematiens)’ nin neden olduğu İnfeksiyöz Nekrotik Hepatitis (Black Disease; Kara Hastalık), Clostridium perfringens Tip B, C ve D’nin neden olduğu Enterotoksemilere (Kuzu Dizanterisi, Struck, Yumuşak Böbrek Hastalığı) karşı sağlıklı sığır, buzağı, koyun, kuzu, keçi, oğlaklara uygulanır.

Kontraendikasyonlar: Yoktur.

Uygulama ve Dozaj: Kas içi veya deri altı yol ile sığırlar için boynun sol tarafına 2 ml, koyun, kuzu, keçi ve oğlaklar için koltuk altı bölgelerine 1 ml miktarlarında aseptik olarak uygulanır.  Tüm türlere, ilk dozun yapıldığı tarihten 3-4 hafta sonra ikinci doz uygulanır. Buzağılara, doğumdan 3-4 ay sonra; kuzu ve oğlaklara ise doğumdan 2 ay sonra ilk doz uygulanır. Her yıl tek doz tekrar uygulama tavsiye edilir.

Uyarılar: Yeterli bir bağışıklık ancak sağlıklı hayvanlarda oluşabilir. Bu nedenle enfeksiyonlu veya metabolik bozukluğu olan hayvanlara uygulamaktan kaçınılmalıdır. Açılan her aşı şişesi aynı gün içinde kullanılmalıdır. Yarım kalan veya boşalan aşı şişeleri usulüne uygun olarak imha edilmelidir. Ambalajındaki aşı şişesi, kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır.

Yan Etkiler: Aşı, enjeksiyon yerinde kısa süreli, küçük bir reaksiyon meydana gelebilir. Aşılamadan sonra görülen sınırlı büyüklükteki nodüller normal aşı reaksiyonudur ve daha sonra kaybolur.  Nadiren aşırı duyarlılık oluşabilir. Bu durumda anafilaktik şoka karşı adrenalin veya benzeri preperatlar uygulanmalıdır.

Yasal Arınma Süresi: Kesimden 28 gün önce hayvanlar aşılanmamalıdır.

Saklama Koşulları: Aşı şişeleri, +2°C ve +8°C arasında, direk güneş ışığından uzakta saklanmalıdır. Dondurulmamalıdır.

Ambalaj Şekli: 50 sığır-buzağı dozu/100 koyun-kuzu-keçi-oğlak dozu/şişe, 25 sığır-buzağı dozu/50 koyun-kuzu-keçi-oğlak dozu/şişe veya veya 15 sığır-buzağı dozu/30 koyun-kuzu-keçi-oğlak dozu/şişe olarak sunulmuştur.

İmha Şartları: Son kullanma tarihi geçen veya gerekli saklama koşullarında saklanamayan aşılar otoklav edilerek (121°C’de 30 dakika) imha edilmelidir.

“SADECE VETERİNER KULLANIMI İÇİNDİR.”

Üretici Firma Adresi:
Ata-Fen A.Ş. İstiklal Mah. 21. Sok. No: 7 Ulucak-Kemalpaşa / İzmir / Türkiye 35170