“Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır” 

MULTİSERA KOMBİNE ANTİSERUM

Enjeksiyonluk Çözelti

Yeni Doğan Buzağı, Kuzu ve Oğlaklarda Belirtilen Etkenlerin Neden Olduğu Enfeksiyonlara Karşı İmmun Serum

BİLEŞİMİ: 1 ml için minimum oranlar;

İçerik Titre
Salmonella Typhimurium > 1/400 AU
Salmonella Dublin > 1/400 AU
Escherichia coli > 1/1024 AU
Clostridium perfringens Tip C Beta > 15 IU
Trueperella pyogenes > 2,5 EU
Pasteurella multocida > 2,5 EU
Mannheimia haemolytica Tip-1 > 2,5 EU
Mannheimia haemolytica Tip-2 > 2,5 EU
Thiomersal % 0.01

 

İMMUNOLOJİK ÖZELLİKLER: Multisera kombine antiserum; Salmonella Typhimurium, Salmonella Dublin, Escherichia coli K99, Clostridium perfringens Tip C Beta, Trueperella pyogenes, Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica Tip 1 ve Mannheimia haemolytica Tip 2 etkenlerinin neden olduğu enfeksiyonlara karşı immun serum içermektedir.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR: Yeni doğan buzağı, kuzu ve oğlaklarda Salmonella Typhimurium, Salmonella Dublin, Escherichia coli K99, Clostridium perfringens Tip C Beta, Trueperella pyogenes, Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica Tip 1 ve Mannheimia haemolytica Tip 2’den ileri gelen enfeksiyonlara karşı, koruma ve tedavi amacıyla kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Koruyucu amaçla yeni doğan kuzu ve oğlaklara 5 ml, buzağılara 10 ml miktarında deri altı yolla verilir. Tedavi amacıyla ise, hastalığın başladığı ve semptomların görüldüğü ilk dönemde kuzu ve oğlaklara 10 ml, buzağılara 20 ml deri altı yolla uygulanır. Antiserum koruma ve tedavi amacıyla en fazla 3 kez uygulanabilir. Clostridium perfringens Tip C’den ileri gelen toksemiler genellikle akut ve perakut seyrettiği için, serumun koruyucu amaçla uygulanması önerilir

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR: Antiserum kullanım öncesi oda sıcaklığına getirilmelidir. Antiserum uygulamasında asepsi ve antisepsi kurallarına uyulmalıdır. Antiserumların saklanması ve taşınmasında soğuk zincir kuralına uyulmalıdır. Donmuş ve soğuk zincir dışına çıkmış aşılar kullanılmamalıdır. Ambalaj bütünlüğü bozulmuş şişeler kesinlikle kullanılmamalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLER: Nadiren alerjik ve anaflaktik reaksiyonlar oluşabilir.

 İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ: Antiserum başka bir biyolojik ürün ile karıştırılmamalı ve birlikte uygulanmamalıdır. Herhangi başka bir biyolojik ürünle karıştırılmaz ve birlikte uygulanmaz.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT: Alerjik ve anafilaktik reaksiyon durumunda Adrenalin veya benzeri ürünler kullanılmalıdır.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI: Yasal arınma süresi immun antiserumlar için geçerli değildir. Antiserum herhangi bir aktif etken taşımamaktadır. Sıfır gündür.

KONTRENDİKASYONLAR: Yoktur.

GENEL UYARILAR:

“Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz”. “Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız”.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER: Antiserum uygulayıcı için zararsızdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ: +2°C ile +8°C sıcaklık arasında ve karanlıkta muhafaza edilmelidir. Dondurulmamalıdır. Raf ömrü 2 yıldır. Açılan antiserum şişeleri aynı gün içerisinde kullanılmalıdır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR: İmhası gereken antiserum şişeleri yürürlükteki atık yönetmeliğine göre tıbbi atık olarak ya da 15 dakika süreyle kaynatılarak imha edilir

“SADECE VETERİNER KULLANIMI İÇİNDİR.”

Üretici Firma Adresi:
Ata-Fen A.Ş. İstiklal Mah. 21. Sok. No: 7 Ulucak-Kemalpaşa / İzmir / Türkiye 35170