KOMPOZİSYONU: 

Sığırlarda mastitise en çok neden olan; Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Escherichia coli ve Arcanobacterium pyogenes mikroorganizmalarının kültürlerinden hazırlanmıştır.  Alüminyum hidroksit ile adjuvantlandırılmıştır.

Her ml aşı, en az 6×109 miktarında, formaldehit ile inaktive edilmiş mikroorganizma bulundurur.

ENDİKASYONLARI:  Yukarıda belirtilen mikroorganizmaların sığırlarda neden olduğu klinik ve subklinik mastitise karşı aktif bağışıklık için kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJ:

Aşağıda belirtilen koruyucu dozlarda, steril şırınga kullanılarak, ineklerin boyun bölgesine veya kaburgaların üzerindeki bölgeye deri altı yolla uygulanır.

Koruyucu Doz:   1. Aşılama: 5 ml

2. Aşılama: 5ml

İki aşılama arasında 15 gün olmalıdır.

UYARILAR: Dondurmayınız. Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.  Şişe ilk açıldıktan sonra tüm içerik kullanılmalıdır.  Hassas hayvanlarda anafilaksi görülebilir.  Eğer görülür ise adrenalin veya muadili kullanılmalıdır.  Kesimden 21 gün önce aşılama yapılmamalıdır.

 

SAKLAMA KOŞULLARI:  2°C – 8°C?de, kuru ve karanlık yerde saklanmalıdır.

 

TİCARİ AMBALAJ ŞEKLİ: 20 ml ve 100 ml?lik şişelerde ambalajlanmıştır.

İMHA ŞARTLARI: Ürünün kullanımından sonra açığa çıkan atıklar, usulüne uygun şekilde, tıbbi atıkları sızdırmaz torba/çantalara konularak biogüvenlik tedbirler kapsamında uygun atık işleme tesisine gönderilir.

ÜRETİCİ FİRMANIN ADI-ADRESİ: Laboratorios Ovejero, S.A.

Ctra Leon-Vilecha, 30 24192 Leon, İspanya

 

İTHALATÇI FİRMANIN ADI-ADRESİ:

 

Ata Fen Veteriner Malzemeleri Hayvancılık Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.

 

OSB Mahallesi, 21 Sokak, No:7/A, Kemalpaşa-İzmir, 35735 ? Türkiye

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

İthal Ön İzin Tarih-No: 09.07.1999/ 014462

“SADECE VETERİNER KULLANIM İÇİNDİR”
KOLİBASİLLER MASTİTİSİN ÖNLENMESİ İÇİN POLİVALANT BİR MASTİTİS AŞISININ ETKİNLİK ÇALIŞMALARI

SIĞIR MASTİTİSİNİN ÖNLENMESİ İÇİN MASTİVAC ETKİNLİK ÇALIŞMASI

MASTİVAC İLE ÜLKEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMA İÇİN TIKLAYINIZ

HÜCREYE BAĞLI BAĞIŞIKLIK İLE İMMUNOTERAPİ

LACTOVAC – MASTİVAC KARŞILAŞTIRMASI