Mastitise Karşı Polivalan Laktal Aşı

KOMPOZİSYONU: Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, Staphylococcus aureus ve Corynebacterium pyogenes.
Her ml’de en az 3×109 mikroorganizma bulundurur.
Sığırların mastitisinde çoğunlukla yer alan, yüksek derecede antijenik ve toksijenik mikroorganizmaların suşlarından üretilmiştir.

KONTRENDİKASYONLARI: Zayıf ve hasta hayvanlara uygulamayınız.

ENDİKASYONLARI: İneklerdeki mastitise karşı polivalan laktal aşıdır (antijen ve protein terapi).  İneklerdeki mastitisin immunoteröpatik tedavisinde endikedir.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJ: 
Steril şırınga kullanılarak, ineklerin boyun bölgesine veya kaburgaların üzerindeki bölgeye deri altı yolla uygulanır.
Pozoloji: Her biri 20 ml, 15 ml ve 15 ml olmak üzere, üç enjeksiyon yapılır.
Enjeksiyonlar arasındaki süre: 3 gün

UYARILAR: Dondurmayınız.  Çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzak tutunuz.  Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.  Şişe ilk açıldıktan sonra tüm içerik kullanılmalıdır.  Diğer aşı ya da immunolojik ürünler ile karıştırmayınız.

Kullanım sırasında maksimum aseptik önlemler alınız.  Etiket ve kutuda belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.  Üründe herhangi bir bozulma belirtisi görülürse kullanılmamalıdır.

Uygulamayı yapan kişi kazara kendisine enjeksiyon yapar ise, ürünün prospektüsü ile birlikte derhal tıbbi yardım alınmalıdır.

Bu aşının, diğer medikal ürünler ile eşzamanlı olarak kullanılması ile ilgili olarak, güvenilirlik ve etkinlik üzerine herhangi bir bilgi mevcut değildir.  Bu nedenle, diğer aşıların, bu aşı uygulanmadan 14 gün önce ya da bu aşı uygulandıktan 14 gün sonra uygulanması tavsiye edilir.

YAN ETKİLERİ: Hassas hayvanlarda, nadiren anafilaktik reaksiyonlar meydana gelebilir.  Bu durumda, semptomatik tedavi uygulanmalıdır (antihistaminikler, kortikosteroidler).

Eğer bu prospektüste bahsedilen ciddi etkiler ya da burada bahsedilmeyen diğer yan etkilerden herhangi biri ile karşılaşılırsa, veteriner hekime başvurulmalıdır.

SAKLAMA KOŞULLARI: 2-8°C’de, ışıktan uzakta saklayınız. 
YASAL ARINMA SÜRESİ:
0 Gündür.
TİCARİ AMBALAJ ŞEKLİ:
50 ml’lik şişelerde ambalajlanır.
İMHA ŞARTLARI:
Kullanılmayan tıbbi ürün ya da böyle veteriner tıbbi ürünlerin kullanımından sonra açığa çıkan atık materyal, yerel yönetmeliklere göre imha edilir.
ÜRETİCİ FİRMANIN ADI-ADRESİ:
Laboratorios Ovejero, S.A. Crta Leon-Vilecha, 30 24192 Leon, İspanya
İTHALATÇI FİRMANIN ADI-ADRESİ:
Ege Vet Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti., 6 Sokak No:6 35040, Bornova-İzmir
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İthal Ön İzin Tarih- No:
25.03.1999/ 006578

“SADECE VETERİNER KULLANIM İÇİNDİR”