“Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır” 

Case Ban-2

Enjeksiyonluk Süspansiyon

Koyun ve Keçilerin Pseudotuberkulozis (Kazeöz Lenfadenitis) Hastalığına Karşı İnaktif Bakteriyel Aşı

BİLEŞİMİ: Üst kısım berrak, alt kısım opak, çalkalandığında homojen ve opak görünümdedir.

Aktif Maddeler: 1 doz (2 ml) için minimum oranlar;

Corynebacterium pseudotuberculosis                       ≥ 2,5 Elisa Unit (tavşan serumlarında)

Staphylococcus aureus subsp. anaerobius                 ≥ 2,5 Elisa Unit (tavşan serumlarında)

Adjuvan: Alüminyum hidroksit 1.8 mg içermektedir. Koruyucu olarak 2,4 mg Thiomersal % 0.01 eklenmiştir.                       

İMMUNOLOJİK ÖZELLİKLER

C.pseudotuberculosis ve S.aureus subsp. anaerobius etkenlerinin neden olduğu Pseudotuberkulozis (Kazeöz Lenfadenitis) hastalığına karşı aktif bağışıklık sağlama, hastalığın önlenmesi, klinik bulgular ve lezyonlarının azaltılması amacıyla; sağlıklı koyun ve keçilere uygulanır.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

Sağlıklı koyun ve keçilere, Corynebacterium pseudotuberculosis ve Staphylococcus aureus subsp. anaerobius etkenlerinin neden olduğu Pseudotuberkulozis (Kazeöz Lenfadenitis) hastalığına karşı aktif bağışıklık sağlama, hastalığın mortalite, klinik bulgular ve lezyonlarının azaltılması amacıyla uygulanır. İkinci aşılamadan 2 hafta sonra bağışık koruma başlar ve en az 6 ay sürer.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

2-3 aylıktan büyük sağlıklı koyun ve keçilere deri altı yolla 2 ml miktarında uygulanır. İlk dozun uygulanmasından 2-4 hafta sonra ikinci doz uygulanır. 2-3 ayın altındaki hayvanların aşılanması durumunda, sütten kesme zamanında veya 4-6 aylık olduğunda aşılama tekrarlanmalıdır. 

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

2-3 aylıktan büyük sağlıklı koyun ve keçilere uygulanmalıdır. Aşı kullanım öncesi oda sıcaklığına getirilmelidir. Donmuş ve soğuk zincir dışına çıkmış, ambalaj bütünlüğü bozulmuş şişeler kesinlikle kullanılmamalıdır. Aşı kullanılmadan önce ve kullanım süresince çalkanarak homojenize edilmelidir. Aşı uygulamasında asepsi ve antisepsi kurallarına uyulmalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLER

Aşılamadan sonra yaygın olarak kısa süreli hafif beden ısı artışı ile enjeksiyon bölgesinde sınırlı, giderek azalan şişkinlikler normal aşı reaksiyonudur. Çok seyrek olarak aşırı duyarlılık ve anafilaktik reaksiyonlar oluşabilir. Bu gibi durumlarda adrenalin veya benzeri preparatlar uygulanmalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Diğer aşılarla birlikte kullanıldığında etkileşimi hakkında bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle ürünün diğer ürünlerle aynı günde veya farklı zamanlarda kullanımının etkili ve güvenilir olduğu ispatlanmamıştır.  Herhangi başka bir ürünle karıştırılmamalı ve birlikte uygulanmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Aşının önerilen dozunun 2 katı kullanımı hedef türlerde yapılan çalışmalarla güvenli bulunmuştur. Gerekli durumlarda adrenalin ve benzeri preperatlar kullanılmalıdır.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

0 (sıfır) gündür.

KONTRENDİKASYONLAR

Bilgi bulunmamaktadır. 

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER

Aşı uygulayıcı için zararsızdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

+2/+8 ºC sıcaklıkta, buzdolabında ve karanlıkta saklayınız. Dondurmayınız. Açıldıktan sonra aynı gün içerisinde tüketilmelidir. Açılan şişeler +2/+8 ºC’ de muhafaza edilmelidir. Kullanım süresince soğuk zincir korunmalıdır. Raf ömrü 12 aydır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Ürünün kullanımı sonrasında artık materyaller, yürürlükteki atık yönetmeliğine göre tıbbi atık olarak imha edilir. Hedef türler dışında kullanılmamalıdır.

“SADECE VETERİNER KULLANIMI İÇİNDİR.”

Üretici Firma Adresi:
Ata-Fen A.Ş. İstiklal Mah. 21. Sok. No: 7 Ulucak-Kemalpaşa / İzmir / Türkiye 35170