TETRAOXYPHEN

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Enjeksiyonluk Çözelti – Veteriner Sistemik Antibakteriyel


BİLEŞİMİ
TETRAOXYPHEN L.A. %20 Enjeksiyonluk Çözelti, sarı kahverengi renkli berrak bir çözelti olup 1 ml’sinde 215.8 mg Oksitetrasiklin hidroklorür (200 mg Oksitetrasikline eşdeğer) içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
TETRAOXYPHEN L.A. %20 Enjeksiyonluk Çözelti’nin etkin maddesi olan oksitetrasiklin tetrasiklin grubu bir antibakteriyel olup, bakterilerde ribozomal 30 S alt ünitesine bağlanarak protein sentezini engeller. Oksitetrasiklin, bakteriostatik etki gösterir.

Gram pozitif bakteriler (Streptococcus spp., Diplococcus, Staphylococcus spp., Bacillus anthracis, Clostridium spp., Listeria monocytogenes, Erysipelothrix spp.,,Corynebacterium spp.), gram negatif bakteriler (Pasteurella spp., Klebsiella spp.), gram negatif anaeroblar (Fusobacterium spp., Bacteroides spp.), Spirochaete’ler (Vibrio spp., Leptospiren spp.), Rickketsia, Chlamidia, Mycoplasma’lara karşı etkilidir.

Kazanılmış direnç nedeniyle Stafilokoklar, Enterokoklar, Enterobacter türleri, E.coli, Klebsiella türleri, Proteus türleri, Salmonella türleri, Bacteroides türleri ve Clostridium türlerine etkisi değişkendir.

Mycobacterium sp., Proteus vulgaris, Pseudomonas aeroginosa, Serratia sp., Mycoplasma bovis ve M. hyopneumoniae tetrasiklinlere dirençli kabul edilir. Önerilen dozların kas içi yolla uygulanmasından sonra plazma ve birçok dokuda 3 gün boyunca çoğu patojene karşı etkin terapötik yoğunlukta bulunur.

Veteriner İlaçları

Oksitetrasiklin, vücuda geniş şekilde dağılır (intraselüler olarak), böbrekler, dalak ve akciğer dokusunda en yüksek konsantrasyonlarda bulunur. Kemikler ve dişlerde tortu bırakır, serobrospinal sıvıda zayıf bir şekilde yayılır, plasenta bariyerini geçer ve fötal sirkülasyona girer. Sütçü sığırların idrarında oksitetrasiklin konsantrasyonu, 10 mg/kg vücut ağırlığı dozunda en az 36 saat içinde 100 µg/ml’yi aşar. Safrada plazma konsantrasyonunun en az 10 katı elde edilebilir. Oksitetrasiklin genital bölge dokularına da iyi dağılır, süte pasif difüzyonla geçer. Sütteki konsantrasyonlar plazmadakine benzer bir eğilim gösterir ve genellikle plazmadakinden daha düşüktür.

Parenteral uygulamadan sonra oksitetrasiklin, değişmemiş formda en çok böbrekler tarafından atılır. Oksitetrasiklinin renal eliminasyonunun ana nedeni, glomerular filtrasyon ve bir ölçüye kadar tubular sekresyondan artanın da, üriner bölge tarafından yeniden absorbe edilmesidir. Karaciğer (safra) ve gastrointestinal yolla atılım da önemlidir.

KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Sığır, keçi ve koyunlarda oksitetrasikline duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen septisemi, solunum, gastrointestinal ve ürogenital sistem, yumuşak doku enfeksiyonları ile viral enfeksiyonların duyarlı bakterilerden kaynaklanan sekonder enfeksiyonlarında endikedir.
Sığırlarda: Bronkopneumoni, yol vurgunu, Colibacillosis ve difteri (Necrobasillosis), Anaplasmosis, Leptospirosis, Panarisyum, Odun Dil (Wooden Tongue) hastalıklarında, Koyun ve keçilerde; Solunum yolu enfeksiyonları, tırnak çürüğü ve göbek iltihabı tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde;
Tüm hayvanlara kas içi yoldan 20 mg/kg/canlı ağırlık dozunda (1ml/10 kg canlı ağırlık dozunda), uygulanır.
Derin kas içi enjeksiyon ile 1 ml/10 kg vücut ağırlığı dozunda uygulanır. Gerekli görülen hallerde tedavi 3 günlük aralar ile tekrarlanabilir. Bir enjeksiyon bölgesine, sığırlarda 10 ml, keçi ve koyunlarda 5 ml’den fazla uygulamadan kaçınılmalı, toplam doz iki veya daha fazla enjeksiyon bölgesine bölünmelidir. Kullanırken asepsi ve antisepsiye dikkat edilmelidir. Damar içi yolla kesinlike uygulanmamalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLER
Oksitetrasiklin nadiren anafilaksi veya diğer alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu ilacın kullanımı mantar dahil duyarlı olmayan mikroorganizmaların aşırı üremesine neden olabilir. Sığırlarda geçici hemaglobinüreye bağlı olarak idrar renginde koyulaşma görülebilir. Bu preparat ile enjeksiyon bölgesinde lokal reaksiyon oluşabilir. Hızlı damar içi uygulama kardiyovasküler kollapsa neden olabilir. Gebelikte uzun süreli kullanımı fötüsta, kemiklerde ve dişte diskolarasyona neden olabilir. Fetüs ve yeni doğanın kemik gelişimini yavaşlatabilir, kemiklerin ve dişlerin renginde bozulmaya neden olabilir. Bu nedenle gebe hayvanlarda kullanımı sadece ciddi enfeksiyonlar ile sınırlı olmalıdır. Oksitetrasiklin verilen hayvanlar, fotosensitizasyon riski nedeniyle yoğun güneş ışığından uzak tutulmalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Amikasin sülfat, aminofilin, dimenhidrinat, fenobarbital sodyum, pentobarbital sodyum, tiyopental sodyum, kalsiyum klorür, kalsiyum glukonat, sodyum bikarbonat ile geçimsizdir. Tetrasiklinler, beta-laktam ve aminoglikozid grubu antibakteriyeller ile birlikte kullanılmamalıdır. Penisilin hücre duvarı sentezini inhibe ederek etki gösterdiği için, oksitetrasiklin gibi protein sentezini engelleyen ajanlar, penisilinin bakterisidal etkisini maskeleyebilir.

Nefrotoksik potansiyeli olduğu bilindiğinden, metoksifluran ile birlikte kullanıldığında dikkatli olunmalıdır. Kandaki üre azotunun seviyesini yükselttiğinden, diüretikler ve tetrasiklinlerin birlikte kullanılmalarından kaçınılmalıdır. Muhtemel geçimsizliklerden kaçınmak için ilacın diğer enjektabl preparatlar ile aynı şırıngada karıştırılmaması önerilir.
Kalsiyum içeren çözeltiler ile karıştırılmamalıdır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 28 gün geçmeden sığı, keçi ve koyunlar kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 12 gün (24 sağım) süreyle elde edilen inek, koyun ve keçi sütü tüketime sunulmamalıdır. Sütteki ilaç kalıntı arınma süresinin uzun olması nedeniyle; insan tüketimi için süt elde edilen sığır, koyun, keçilere uygulanması tavsiye edilmez.

KONTRENDİKASYONLAR
Damar içi yolla uygulanmaz. At, kedi ve köpeklerde kullanılmamalıdır. Tetrasikline duyarlı hayvanlarda, karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır.
Gebelikte kullanım: Tetrasiklinler yan etkileri nedeniyle gebeliğin ilk ve son 1/3 ünde kullanılmamalıdır. Ancak koyunlarda Chlamydia sp. tarafından meydana getirilen abortlarda, hekim ve hayvan sahibi tarafından fayda-zarar hesabı yapılarak kullanılabilir.

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER: Kullanımdan sonra eller yıkanmalıdır. İlacın göze temas etmesinden kaçınmalı, teması halinde bol su ile yıkanmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ: Serin yerde (8-15 ºC), ışıktan uzakta saklandığında raf ömrü 3 yıldır. Şişe açıldıktan sonra, 15ºC’nin altındaki sıcaklıkta, dondurulmadan muhafaza edilmeli ve 28 gün içinde kullanılmalıdır.

TİCARİ AMBALAJ ŞEKLİ: Karton kutu içerisinde, 50, 100, 250 ml’lik kahverengi cam flakonlarda satışa sunulmuştur.
SATIŞ YERİ ve ŞARTLARI: Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır (VHR).
PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 17.09.2003
PAZARLAMA İZNİ TARİH VE NO: 10.09.2003-9/814
PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ: Ata Fen Veteriner Malzemeleri Hayvancılık Paz. San. ve Tic. A.Ş., OSB Mah., 21 Sok., No:7/A, Kemalpaşa-İzmir, 35735 – Türkiye
ÜRETİCİ FİRMANIN ADI VE ADRESİ: Kela n.v., St. Lenaartseweg 48-B-2320, Hoogstraten-Belçika