SOP STAR COW

ó Tamamlayıcı mineral yem

ó 8 g (0.11 oz) /inek, gün (4 g/düve, gün)

óAktivasyon için (ilk ay): çift doz uygulanabilir

óYem rasyonuna ilave edilir.

ó 10 kg‘lık kutularda