METRİSİKLİN

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Uterus İçi Tablet – Veteriner Sistemik Antibakteriyel


BİLEŞİMİ
METRİSİKLİN Uterus İçi Tablet, açık sarı renkte jinekolojik bir tablettir. 1 tablet, 1000 mg klortetrasiklin hidroklorür içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Klortetrasiklin, tetrasiklin grubuna ait, geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Başlıca bakteriostatik etki göstermekle birlikte, yüksek konsantrasyonlarda, bazı mikroorganizmalara karşı bakterisidal etki de gösterebilir (örn; lokal uterus içi tedavilerde). Klortetrasiklin’in antibakteriyel etkisi; hızla üreyen ve gelişen bakteriler üzerinde etkili olur. Normal terapötik dozlar bakteriyostatik, yüksek dozları ise bakterisid etkilidir. Antibakteriyel etkisi, bakteriyel 30S ribozomlarına dönüşümlü bağlanarak bakterilerde protein sentezini inhibe etmesi esasına dayanır.

veteriner ilaçları

Klortetrasiklin, birçok gram pozitif ve gram negatif bakterilere, spiroketler, mikoplazmalar, ureaplazmalar, riketsialar, Klamidya ve bazı protozoalara (Anaplazma v.b.) ve Streptococcus sp., Arcanobacterium (Corynebacterium) pyogenes, E. coli, Brucella sp., zorunlu anaerobların sporsuz formları (Fusobacterium necrophorum, Bacteroides sp.), Chlamydia, Mycoplasma
bovigenitalis, ureaplasma’lar gibi ineklerde yaygın bir şekilde uterus enfeksiyonlarına yol açan bir çok mikroorganizmaya karşı etkilidir. Fakat, Pseudomonas sp., Proteus sp. ile maya ve mantarlara karşı etkili değildir.

Klortetrasiklin, uterusun mukoz membranları tarafından iyi emilir ve iyi tolere edilir. Tetrasiklinler, intrasellüler sıvılar da dahil, vücudun sıvı ve dokusal kesimlerine kolayca dağılarak kısa sürede etkili yoğunluklara ulaşırlar. Klortetrasiklin’in atılımı büyük oranda idrar yoluyladır.

ENDİKASYONLARI
METRİSİKLİN Uterus İçi Tablet, ineklerde, klortetrasiklin’e duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu doğum sonrası enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Buzağılamadan kısa süre sonra uterus içine uygulanır.
Tedavi dozu: 1-2 tablet

KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR
İlaç, yalnız serviks yeteri kadar açık olduğu zaman uygulanmalıdır (buzağılamadan kısa süre sonra).
Gebelik ve Laktasyonda Kullanım: Bu ilaç, buzağılamadan kısa süre sonra, uterus içine uygulanmakta endikedir.

İSTENMEYEN / YAN ETKİLER
Uterus içi uygulama ile sistemik emilimi düşük olduğu için, uygulama sonrası bilinen bir yan etkisi yoktur.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Klortetrasiklinler, meperidin HCl, sodyum barbitüratlar, fenitoin, pentobarbital sodyum, prometazin, hidrokortizon sodyum süksinat, metilprednizolon sodyum süksinat ile geçimsizlik gösterir. Ayrıca, klortetrasiklinler; penisilinler, sefalosporinler ve aminoglikozidler gibi bakterisid etkili antibiyotiklerle kombine edilmemelidir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar “10” gün
geçmeden kesime gönderilmemelidir. Süt için ilaç kalıntı arınma süresi “4” gün (8 sağım)’dır.

KONTRENDİKASYONLAR
Uterus içi uygulama yolu ile ilgili bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.

GENELUYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ: Özgün ambalajı içinde, oda sıcaklığında (15-25°C) ve ışıktan uzakta saklandığında raf ömrü imal tarihinden itibaren 3 yıldır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
İlaç kapları ve kalıntı bulunduran herhangi bir içerik, güvenli bir şekilde imha edilmelidir. Kaplar bir kağıda sarılarak çöpe atılmalıdır. Baraj, nehir ve ırmaklar kontamine edilmemelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: Her tablet bireysel olarak, blister ambalajlarla kaplanmıştır ve bir kutu içerisinde 20 veya 100 adet bilister tablet bulunacak şekilde paketlenmiştir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI: Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır. (VHR)
PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 08.04.2008
PAZARLAMA İZNİ TARİH VE NO: 08.04.2008 – 11/085
PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ: Ata Fen Veteriner Malzemeleri Hayvancılık Paz. San. ve Tic. A.Ş., OSB Mah., 21 Sok., No:7/A, Kemalpaşa-İzmir, 35735 – Türkiye
ÜRETİCİ FİRMANIN ADI VE ADRESİ: Kela N.V., St. Lenaartseweg 48-B-2320, Hoogstraten-Belçika