LACTOMAST

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Meme İçi Merhem – Veteriner Laktasyonda Meme İçi Antibakteriyel


BİLEŞİMİ
Lactomast Meme İçi Merhem, bir enjektör içerisinde 500 mg neomisin sülfat ve 300 000 I.U. prokain benzil penisilin içeren 10 g’lık bir merhemdir. Beyaz renkli, yoğun kıvamlı, yağlı, irritan olmayan bir merhem olup, uzun süre etki göstermesi için, mineral yağ ile formüle edilmiştir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Prokain benzil penisilin ve neomisin, bakterisidal etkili antibiyotiklerdir. Penisilinlerin antibakteriyel aktivitesi, hücre membranı üzerindeki peptidoglikan ağın sentezini inhibe edilmesi esasına dayanır. Penisilinler, transpeptidaz enzimlerinin aktivitesini inhibe eder. Bu da hücre duvarındaki glikopeptid polimer ünitelerin çapraz bağlanmasını katalize ederek hücre duvarının sadece büyümekte olan hücrelerde değişimine ve erimesine yol açar.

Penisilin G gram pozitif bakteriler (Staph. aureus, Str. agalactiae, Str. dysagalactiae, Str. uberis, Actinomyces pyogenes), çoğu aneorablar ve spirochete’lere karşı etkilidir. Bazı gram negatif bakteriler (E. coli, Klebsiella spp., Pseudomonas spp.) ve penisilinaz üreten Staphylococcus’lar ise dirençlidir.
Aminoglikozid grubundan bir antibiyotik olan Neomisin, ribozomal protein sentezini inhibe ederek etkili olur. Bakteriyal hücreye penetre olduktan sonra ribozomun 30S alt ünitesine bağlanır ve mRNA’daki kodun yanlış okunmasına yol açarak, yanlış aminoasitlerin protein sentezine karışmasına neden olur ve ribozomal protein sentezini inhibe eder. Neomisin, gram negatif bakterilere karşı (örneğin E. coli) ve bazı gram pozitif bakterilere karşı etkilidir. Bu iki antibiyotiğin birlikte kullanılması ile, gram pozitif koklara karşı geniş bir antibakteriyel spektrum ve sinerjistik etki elde edilir.

Prokain benzil penisilin, meme içi uygulamadan sonra hızla bazdan ayrılıp serbest kalır ve meme dokusuna dağılır. 24 saat boyunca minimum bakterisidal seviyede kalır. Memede çok az hidrolize olur. İdrardaki maksimum konsantrasyonları, uygulamadan 8 saat sonra bulunur. Süt yolu ile atılımın oranı doğrudan süt verimi ile ilgilidir. 72 saat boyunca sütte bulunabilir.
Neomisin, meme içi uygulamadan sonra hızla serbest kalır ve meme dokusuna dağılır. Meme salgısı ve sütteki konsantrasyonu 24 saat sonra minimal bakterisid konsantrasyonunun çok üstündedir. Meme salgısı ve dokularına yüksek derecede bağlanabilir. İdrardaki maksimum seviyeye 8 saat sonra ulaşılır.

lactomast

KULLANIM SAHASI
Lactomast Meme İçi Merhem, laktasyon dönemindeki ineklerde, penisilin ve neomisine duyarlı bakterilerin neden olduğu mastitisin tedavisinde ve önlenmesinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Laktasyon dönemindeki ineğin sütü uygulamadan önce tamamen sağılır. Meme ve meme başları uygun bir dezenfektan ile temizlenir. Plastik enjektör vücut sıcaklığına getirilir ve kullanmadan önce iyice çalkalanır. Plastik enjektör ucundaki koruyucu kılıf çıkartılır. Her enfekte meme lobu için ayrı bir enjektör kullanılır. Enjektörün kanülü meme kanalının içine sokularak tüpün içeriği meme içine verilir. İlacın memeye daha iyi dağılması için meme ucundan yukarı doğru sıvazlama tarzında masaj yapılmalıdır. Gerekli görülür ise tedavi 12-24 saatlik aralar ile tekrarlanabilir.

İSTENMEYEN ETKİLER
Penisilinlere, sefalosporinlere ve neomisine duyarlı hayvanlarda alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Penisilinlerin en önemli yan etkileri akut anafilaksi ve kollapstır. Ayrıca daha az şiddette fakat daha sıklıkla aşırı duyarlılık reaksiyonları (ürtiker, ateş, anjionörotik ödem gibi) görülebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Lactomast Meme İçi Merhem, antogonistik etki nedeni ile tetrasiklinler, kloramfenikol ve makrolidler ile birlikte kullanılmamalıdır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 10 gün geçmeden eti için yetiştirilen inekler kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 4 gün (8 sağım) süreyle elde edilen inek sütü tüketime sunulmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLAR
Neomisin, sefalopsorin ve penisiline duyarlı olduğu bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır.
Gebelikte kullanım: Gebelikte kullanılabilir.

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Sadece laktasyon dönemindeki ineklerde kullanılmak içindir.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR
Penisilinler ve sefalosporinler enjeksiyon, inhalasyon, sindirim veya deri temasını takiben hipersensitiviteye (alerji) sebep olabilirler. Bu maddelere karşı olan alerjik reaksiyonlar arada sırada ciddi boyutlara varabilir. Hassasiyeti olanlar veya böyle preparatlarla çalışması tavsiye edilmeyenler bu ürünle temas etmemelidir. Tavsiye edilen bütün önlemleri alarak ve maruz kalmaktan sakınarak dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Alerjiye bağlı klinik semptomlar görülürse, vakit kaybetmeden ilaç ve prospektüsü ile doktora başvurulmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ: Oda sıcaklığında (8-15°C), ışıktan uzakta, orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir. Raf ömrü, imal tarihinden itibaren 2 yıldır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 10 gr merhem içeren polietilen enjektörler bireysel plastik poşetler içinde, 4 veya 20 adetlik karton kutularda satışa sunulmuştur.
SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI: Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır (VHR).
PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 01.09.2004
PAZARLAMA İZNİ TARİH VE NO: 18.05.2001 – 8/701
PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ: Ata Fen Veteriner Malzemeleri Hayvancılık Paz. San. ve Tic. A.Ş., OSB Mah., 21 Sok., No:7/A, Kemalpaşa-İzmir, 35735 – Türkiye
ÜRETİCİ FİRMANIN ADI VE ADRESİ: Kela n.v. St. Lenaartseweg 48-B- 2320 Hoogstraten/Belçika