İNJECTADE

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Enjeksiyonluk Çözelti – Vitamin


BİLEŞİMİ
Enjeksiyonluk Çözelti halinde olan İnjectade, yağlı, berrak sarı renkli bir çözeltidir. 1 ml’sinde 300 000 IU A Vitamini, 100 000 IU D3 Vitamini ve 50 mg E Vitamini (asetat) bulundurmaktadır.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Yağda çözünen A, D3 ve E vitaminlerinin yeterli konsantrasyonlarıyla hazırlanmış olup, yağlı uygun bir taşıyıcı içinde çözünmüştür. A vitamininin başlıca biyolojik işlevleri arasında; görme, büyüme, epitel dokunun desteklenmesi, üreme ve embriyonun gelişimi bulunmaktadır.

Memeliler ve kanatlılarda, D vitamini, minerallerin barsaklardan emilmesinde, kandaki kalsiyum, fosfor ve fosfataz dengesinin sağlanmasında görev almaktadır. Bunun yanında, kemiklerin formasyonu ve üreme ile ilgili görevleri ile vücut için gerekli temel vitaminlerdendir.

E vitamini, antioksidan özelliğinden dolayı, serbest oksijen gruplarını etkisiz hale getirir. Yapılarında birden çok doymamış bağ bulunduran, hücre zarının yapı taşlarından olan yağ asitlerinin oksitlenmelerini önler ve biyolojik yarı ömürlerini uzatır. E vitamini, antioksidan etki mekanizması ile hücre zarlarının dayanıklılığını temin etmektedir.

KULLANIM SAHASI
Vitamin A, D3 ve E eksikliğinin önlenmesi ve tedavisinde kullanılır.

injectade

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Kas içi veya deri altı tek enjeksiyon ile aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanır:
Atlar : 2 ml
Tay : 1.5 ml
Sığır : 5 ml
Buzağı (45-75 kg) : 1.5 ml
Buzağı (< 45 kg) : 1 ml
Koyun, keçi : 1 ml
Laktasyondaki dişi domuz, erkek domuz : 2-2.5 ml
Domuz (50-110 kg) : 1.5 ml
Domuz yavrusu (10-50 kg) : 0.5 ml

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR
Özellikle gebe ve genç hayvanlarda endikedir. Gebeliğin son 3 ayında uygulandığında, yavrunun sağlıklı bir şekilde gelişimine destek sağlar.

İSTENMEYEN ETKİLER
D3Vitamininin yüksek dozlarda ve uzun süre verilmesi, kemiklerden kalsiyum (Ca) ve fosforun (P)’un salıverilmesine ve böylece bu iyonların kan dolaşımındaki seviyesinin artmasına yol açabilir. Bunun sonucunda bazı yumuşak doku ve organlarda kireçlenme görülebilir. A Vitamini aşırı şekilde kullanılır ise, hipervitaminozise yol açabilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Diğer ilaçlar ile fizikokimyasal veya farmakolojik geçimsizliği yoktur.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR
İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Et ve süt için ” 0” gündür.

KONTRENDİKASYONLAR
Bilinen herhangi bir kontrendikasyonu yoktur.

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Özgün ambalajı içinde, serin yerde (8-15 °C) ve ışıktan uzakta muhafaza edilir. Bu koşullarda saklandığında raf ömrü, imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
100 ml’lik amber renkli cam şişelerde kullanıma arz edilir.

SATIŞ YERLERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır (VHR).

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ:
PAZARLAMA İZNİ TARİH VE NO: 31.12.2002 – 8/786
PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ: Ata Fen Veteriner Malzemeleri Hayvancılık Paz. San. ve Tic. A.Ş., OSB Mah., 21 Sok., No:7/A, Kemalpaşa-İzmir, 35735 – Türkiye
ÜRETİCİ FİRMANIN ADI VE ADRESİ: ALFASAN International B.V., Kuipersweg 9 Woerden, 3449 JA, Hollanda