APODERM

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Sprey – Veteriner Antibakteriyel


BİLEŞİMİ
APODERM, yeşil renkli bir sprey (aerosol) olup, 100 ml’sinde, 2.15 gr Klortetrasiklin hidroklorür (2 gr Klortetrasiklin’e eşdeğer), 0.2 gr Gıda Mavisi 5 (CI Food Blue 5) bulundurur.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Klortetrasiklin, tetrasiklin grubuna ait olan geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Doğal yolla meydana gelen üç tetrasiklinden biridir. Tetrasiklinler bakteriyel 30S ribozomlarına bağlanır ve muhtemelen pek çok mekanizma ile protein sentezini inhibe ederler. Tetrasiklinler, genellikle bakteriyostatik olup başarılı bir şekilde kullanılması için uyumlu (yanıt veren) bir vücut savunma sistemi olması şarttır. Tetrasiklinler, yüksek konsantrasyonlarda, idrara geçebilirler ve buna bağlı olarak mikroorganizmaların sitoplazma zarının fonksiyonel bütünlüğünü kaybetmesine bağlı olarak, bakterisidal tarzda etki ederler. Tetrasiklinler, çoğalmakta olan mikroorganizmalara karşı daha etkilidirler ve pH 6- 6.5 arasında daha aktif olma eğilimleri vardır.
Bu antibiyotik, aşağıdaki bakterilere karşı aktiftir:
* Gram (+) ve Gram (-) Bakteriler: Streptococcus spp.,Haemophylus spp., Klebsiella spp., Clostridium spp., Fusobacterium spp
Rickettsia, Clamydea, Protozoos, Theileria, Eperythzoom, Anaplasma
Klortetrasiklin, perkutan yolla abzorbe olmaz, deriden lokal olarak etki eder (topikal uygulama).
Renklendirici madde olarak kullanılan Gıda Mavisi 5 (CI Food Blue 5) ise tedavi edilen bölgenin belirginleştirilmesini sağlar.
Klortetrasiklin, diğer tetrasiklinlerle karşılaştırıldığında gastrointestinal sistemde daha az abzorbe olur.
Tetrasiklinler, genellikle vücut doku ve sıvılarına dağılırlar. Serebrospinal (beyin ve omurilik) sıvısındaki konsantrasyonlar oldukça düşüktür, fakat beyin ve omurilik zarları iltihaplanması durumunda yükselebilir. Tetrasiklinler idrar ve dışkı ile vücuttan atılır. Böbrekten temizlenmesi glomerular filtrasyon ile olur. Tetrasiklinin intravenöz dozunun % 60’a kadarı ve ağızdan
verilen dozun %55’e kadarı değişime uğramadan idrar ile atılır; normal bir doz alındıktan 2 saat sonra idrarda, tetrasiklinin 300 μg/ml’sine kadar olan konsantrasyonlarına ulaşılabilir ve 12 saate kadar bu değer korunabilir.

apoderm

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLARI
APODERM, sığır, koyun, keçi, domuz, at, kanatlı hayvanlar, köpek ve kedilerde, kazara oluşan yaralar ya da tıbbi yaralar, at ve ineklerin toynaklarında açık yaraların sebep olduğu enfektif lezyonlar, parmak arası enfeksiyonlar, yara ve ağrıların tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Kullanmadan önce kutuyu çalkalayınız; birkaç saniye ya da lezyonu yeterli miktarda kapatacak şekilde püskürtünüz. Lezyonların seyrine veya ciddiyetine göre uygulamayı tekrarlayınız.
Ürünü uygulamadan önce, yaralı bölgeyi temizleyin ve tüm pislikleri ve ölü dokuları uzaklaştırın.
Hayvanın, uygulama yapılan yere, en az beş dakika süreyle temas etmesini ya da yalamasını önleyiniz.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER
Lokal deri reaksiyonları görülebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Mevcut değildir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Uygulama şekline bağlı olarak aşırı doza bağlı intoksikasyon görülmesi olası değildir.
Uzun süreli tedavilerde, tedavi bittiğinde ortadan kaybolan, bazı deri hastalıkları tekrar görülebilir.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR
Hayvanın acil olarak kesilmesi durumunda, hayvanın uygulama yapılmış olan bölgesi ayrılmalı ve tüketime sunulmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLARI
Tetrasiklinlere aşırı duyarlı olduğu bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır. Göze ve göz çevresine uygulanmamalı, temasından kaçınılmalıdır.

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER ve HEKİMLER İÇİN UYARILAR
Sprey, iyi havalandırılan alanda kullanılmalıdır.
Uygulamayı, cereyan alan, açık bir yerde yapınız.
Uygulama sırasında, buharını teneffüs etmeyiniz.
Açık alev veya tutuşabilen materyal üzerine püskürtmeyiniz ve ürünü kullanırken gözlerinizden uzak tutunuz.
Ambalajı direkt güneş ışığından uzak tutunuz ve 45ºC üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayınız.
Kolay alev alır, kullandıktan sonra dahi delmeyiniz veya yakmayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Ürün, karanlık, kuru ve serin yerde 25ºC’nin altında muhafaza edildiğinde raf ömrü 3 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Sprey şeklinde, 335 ml’lik alüminyum kutularda satışa sunulur.

KULLANIM SONU ATIK MATERYALİN İMHASI
Böyle bir medikal üründen kalan ve kullanılmayan herhangi bir veteriner tıbbi ürün ya da atık materyal, yerel yönetmeliklere göre imha edilmelidir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehanelerinde, polikliniklerde ve eczanelerde satılır (VHR).

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 24.04.2012
PAZARLAMA İZNİ TARİH VE NO: 24.04.2012 – 14/041
PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ: Ata Fen Veteriner Malzemeleri Hayvancılık Paz. San. ve Tic. A.Ş., OSB Mah., 21 Sok., No:7/A, Kemalpaşa-İzmir, 35735 – Türkiye
ÜRETİCİ FİRMANIN ADI VE ADRESİ: LABORATORIOS OVEJERO S.A., CTRA. Leon-Vilecha 30, 24192-Leon – İSPANYA