ALFAMEC

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

ALFAMEC %1
Enjeksiyonluk Çözelti – Veteriner Endektosit


BİLEŞİMİ
Alfamec %1 Enjeksiyonluk Çözelti, berrak, açık sarıya doğru renksiz bir çözeltidir.1 ml’sinde 10 mg ivermektin bulundurmaktadır.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Alfamec %1 Enjeksiyonluk Çözelti, sığır ve koyunlarda iç ve dış parazitlerin tedavisinde endikedir. İvermektin, Streptomyces avermitilis kültürlerinden elde edilen makrosiklik lakton grubu bir bileşiktir ve 22, 23 dihidroavermektin B1a (H2B1a) (en az %80) ve 22, 23 dihidroavermektin B1b (H2B1b) (en çok %20)’nin karışımıdır.
İvermektin, parazitlerin motorik ganglion sinapsislerinde (nematodlar) veya nöyromuskuler son plaklarda (arthropodlar) Gama Amino Butirik Asit (GABA) salgısını artırmak suretiyle klor (CI-
) kanallarını açık tutarak motorik sinir impulsunun geçişini önler; parazit felç olur ve ölür. Buna karşılık, ivermektin memeli hayvanlarda kan/beyin bariyerini aşıp merkezi sinir sistemi içinde yer
alan GABA-erjik sinirlere yeterince nüfuz edemediği için, konak hayvana zarar vermeksizin parazitleri öldürür. Uygulama sonrası hızlıca tüm vücuda yayılır. Karaciğer ve yağ dokusunda yoğunluk kazanır. Vücuttan safra ve kısmen de idrar yoluyla elimine edilir.

ENDİKASYONLAR
Alfamec %1 Enjeksiyonluk Çözelti, sığır ve koyunlarda aşağıda belirtilen parazitlere karşı endikedir:

veteriner ilaçları

Gastro-intestinal Nematodlar: Ostertagia sp.,Haemonchus placei, Cooperia sp., Trichostrongylus sp., Strongyloides papillosus ve Oesophagostomum radiatus.
Akciğer kıl kurtları: Dictyocaulus viviparus;
Göz nematodu: Thelazia sp.;
Nokra (parazitik evreleri): Hypoderma bovis ve H.lineatum;
Bitler: Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus ve Solenoptes capillatus;
Uyuz etkenleri: Psoroptes bovis, Sarcoptes scabei var. bovis.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Alfamec %1 Enjeksiyonluk Çözelti endo ve ektoparaziter etkinliğe sahip geniş etki spektrumlu bir müstahzardır. Sığır ve koyunlarda iç ve dış parazitlerin mücadelesi ve kontrolünde kullanılır.

Alfamec %1 Enjeksiyonluk Çözelti sadece deri altı yolla uygulanır. Sığırlarda boyun bölgesinde veya scapula gerisinde gevşek deri altına, koyunlarda koltuk altı veya koltuk arkasında derinin gevşek bölgesinde deri altı yolla enjekte edilir. Uygulama yapılırken asepsi ve antisepsi kurallarına uyulmalı, kuru, steril iğne ve şırınga kullanılmalıdır.

Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde;1 kg canlı ağırlık için, etken madde olarak, 0.2 mg isabet edecek dozda sadece deri altı (DA) enjeksiyon yoluyla uygulanır.
Pratik dozu 0,2 ml /10 kg.c.a tır.

KOYUN
Canlı ağırlık (kg)Doz (ml)
20-250,5
25-501
50-751-1,5
SIĞIR
Canlı ağırlık (kg)Doz (ml)
50-1001-2
100-2002-4
200-4004-8

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR
Damar içi veya kas içi uygulama yapmayınız.
Hangi parazit söz konusu olursa olsun paraziter mücadelenin başarılı olabilmesi için uygulamanın tüm sürüdeki hayvanları kapsaması şarttır.
Hypoderma bovis larvalarının ölümü sonucunda parezis, parapleji şeklinde ve keza Hypoderma lineatum larvalarının ölümü sonucunda da özofagus felcine bağlı salivasyon ve sekunder timpani görüldüğüne dair bazı klinik müşahedeler mevcuttur. Nokra mücadelesi için Nokra Sineği mevsiminin bitimini takiben müdahale yapılması gerekir.
Koyunlarda Psoroptik uyuz tedavisinde en iyi sonuçları alabilmek için 7gün ara ile 2 defa uygulama yapılması tavsiye edilir.

Gebelikte Kullanım: Tavsiye edilen dozlarda gebelerde güvenlidir.

İSTENMEYEN ETKİLER
Deri altı enjeksiyonu takiben enjeksiyon bölgesinde yumuşak doku şişliklerine nadir olarak rastlanabilir. Bu reaksiyonlar herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan kendiliğinden iyileşir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
İvermektin’in diğer ilaçlarla geçimsizliğine dair bir bilgi bulunmamaktadır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER
Doz aşımı durumunda mydriasis, çeşitli derecelerde depresyon, kaslarda gevşeme, parezis, ataksi,
dil ve kulak tonusu azalması, salya akıntısı, yerde boylu boyunca uzanmış halde yatma, koma hali
gibi merkezi sinir sistemi ile ilgili semptomlar görülebilir. Bilinen bir antidotu yoktur.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 35 gün
geçmeden sığırlar, 42 gün geçmeden koyunlar kesime gönderilmemelidir. Sütü insan tüketimine
sunulan inek ve koyunlara uygulanamaz.

KONTRENDİKASYONLAR
Nokra etkenlerinin omurilik göçü sırasında kullanılmamalıdır. Kas içi ve damar içi yollarla uygulamayınız.

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Şişe açıldıktan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Uygulamadan önce ve sonra eller bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama esnasında sigara içilmemeli, yemek v.b. yenmemelidir. İvermektin’e hassasiyeti olan uygulama yapmaktan kaçınmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Kuru bir yerde, 250C yi aşmayan oda ısısında (15-250C) ve ışıktan uzakta saklandığında raf ömrü, imal tarihinden itibaren 36 aydır.

KULLANIM SONU İMHA ŞEKLİ
Raf ömrü dolmuş olan, açılmış veya saklama koşullarına uyulmadan uzun süre bekletilmiş olan ilaç, iç ambalajı (şişesi) ile birlikte imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutularda; 10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml ve 500 ml’lik kahverengi cam şişelerde ve 12 adet kahverengi cam şişe içeren straforlar içinde satışa sunulmuştur.
SATIŞ YERLERİ VE ŞARTLARI: Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehanelerinde, polikliniklerde ve eczanelerde satılır (VHR).

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 06.05.2008
PAZARLAMA İZNİ TARİH VE NO: 06.05.2008/11-089
PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ: Ata Fen Veteriner Malzemeleri Hayvancılık Paz. San. ve Tic. A.Ş., OSB Mah., 21 Sok., No:7/A, Kemalpaşa-İzmir, 35735 – Türkiye
ÜRETİCİ FİRMANIN ADI VE ADRESİ: ALFASAN International B.V., Kuipersweg 9 Woerden, 3449 JA, Hollanda

Bize Ulaşın!

Telefon

+90 (232) 877 21 61 (pbx)

Fax

+90 (232) 877 20 43

E-posta

info@atafen.com.tr

Adres

OSB Mahallesi 21.Sokak No:7/A Kemalpaşa / İzmir – TÜRKİYE / TURKEY

Atafen © Tüm Hakları Saklıdır