Ürünler

EnerBoost

Süt İnekleri için Özel Besleme Amaçlı Diyetetik Yem

Hollanda'dan İthal Yem Katkısı


EnerBoost, gliserol (propanetriol 1, 2, 3) ve taşıyıcı madde olarak öğütülmüş ve düşük sıcaklıkta kurutulmuş hindiba posasından meydana gelmektedir.

Gliserol (gliserin %99, E422), bitkisel biyoyakıtların üretim işlemi sırasında açığa çıkan bitkisel yağ hidroliz işleminden elde edilmiştir. İnülin ihtiva eder.

UYGULAMA
*Ürünün tipi:
Süt verimi yüksek olan sütçü inekler için Özel Besleme Amaçlı Diyetetik Yem

*EnerBoost, süt verimi yüksek olan sütçü sığırlarda ketozisi önlemek için kullanılır.
Buzağılamadan bir hafta önce: 300 gr/baş/gün
Laktasyon periyodunun ilk ayı: tam yeme % 3 ya da 500 gr/baş/gün şeklinde önerilir.

Paketleme: 25 kg'lık çuval