Ürünler

VBR S 19

VBR S 19 KONJUKTİVAL AŞI PROSPEKTÜSÜ
"SADECE VETERİNER KULLANIM İÇİNDİR"

Kompozisyonu:
VBR - S 19 Konjuktival Aşısı, canlı, attenue ve liyofilize bir aşıdır.  Her bir doz aşı smooth fazda, 5x109 - 10x109 miktarında Brucella abortus S 19 suşu içerir. Stabilizer olarak; 1.25 mg Kasiton, 2.5 mg Sukroz, 0.5 mg Sodyum Glutamat bulunur. Sulandırma sıvısı 1/10.000 oranında Patent Blue V içeren enjeksiyonluk sudur. (HPW= High Prufied Water).

Endikasyonları:
VBR - S 19 Konjuktival Aşısı, Brucella abortus etkeninin neden olduğu Brucellosis Hastalığına karşı aktif bağışıklık sağlamak amacıyla, 3 aydan büyük her yaştaki sağlıklı dişi sığırlara uygulanır.

Kontrendikasyonları:
?3 aydan küçük hayvanlara uygulanmamalıdır.
?Hasta hayvanlara uygulanmamalıdır.
?Gebe ineklerde yavru atmalara neden olabilir, gebe ineklere uygulanmamalıdır.
?Erkek hayvanlarda, etkenin testislere yerleşip orşitise neden olabilir, erkek hayvanlara uygulanmamalıdır.

Uygulama ve Dozaj:
Aşı, 3 aylıktan büyük her yaştaki sağlıklı dişi sığırlara konjuktival yolla uygulanır. Renkli sulandırma sıvısının tümü liyofilize aşı pelletinin bulunduğu şişeye aktarılır. Şişe köpürtmeden hafifçe sallanarak pelletin tamamen çözülmesi sağlanır.  Aşı suspansiyonunun bulunduğu şişenin kapşon ve plastik tapası dikkatli bir şekilde uzaklaştırılır ve şişeye damla hacmi 50 µl olan özel damlalık takılır. Hayvanın başı hareket etmeyecek şekilde tutulur ve göz kapağı hafifçe kaldırılarak oluşan konjuktival boşluğa bir damla aşı damlatılır. Damlanın tam olarak konjuktival boşluğa uygulandığından emin olunmalıdır. Şüpheli durumlarda diğer göze tekrar aşı uygulanır. Aşılama süresince aşı şişesi köpürtmeden çalkalanarak aşının homojen kalması sağlanır. Hayat boyu bağışıklık sağlamak için hayvanların 12 ay arayla 2 kez aşılanması yeterlidir.

Uyarılar:
?Aşı, prospektüsünde yazıldığı gibi hazırlanmalı ve kullanmadan önce çalkalanarak, homojenize edilmelidir.
?Sulandırılan aşı, 6 saatlik süre içinde kullanılmalıdır.
?Başka bir biyolojik madde ile karıştırılmamalı ve birlikte uygulanmamalıdır.

Uygulayıcının Korunmasına Yönelik Uyarılar:
?Brucella aşı suşları, insanlar için patojendir. Aşı suşu düşük virulense sahip olmasına rağmen, özellikle mukoz membranlar, hasarlı deri yoluyla insanları enfekte edebilir. Bu nedenle uygulama sırasında asepsi ve antisepsi kurallarına uyulmalı, eldiven, maske ve gözlük gibi koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır. Aşı sulandırma ve uygulaması işlemlerinde aşının göz ve deriye temasından özellikle kaçınılmalıdır.  Uygulama sonrasında eller, su ve sabunla yıkanmalıdır.
?Aşı ile kazara temas halinde temas edilen bölge su ve sabun veya uygun bir dezenfektanla iyice yıkanmalıdır. Dezenfektan olarak Fenolik, İodofor, Aldehit formulasyonlu dezenektanlar veya alkol kullanılabilir. Ciddi bulaşma tehlikesinde gecikmeden tıbbi yardım alınmalıdır.
?Aşılama sonrası aşı şişeleri, enjektörler ve aşılama ekipmanı çevreye atılmamalı, 30 dakika kaynatılarak veya uygun ile dezenfektanla muamele edilerek imha edilmelidir.

Yan Etkileri:
Aşırı duyarlılığa bağlı olarak, nadiren anafilaktik reaksiyonlar meydana gelebilir. Anafilaktik şoka karşı adrenalin veya benzeri preparatlar uygulanabilir. Ayrıca uygulanan aşı, erken dönemde infeksiyon ile karışabilen serolojik yanıta neden olabilir.

Yasal Arınma Süresi:
Aşılanan hayvanlar 3 ay süre ile kesime sevkedilmemelidir.

Saklama Koşulları:
Liyofilize aşı şişeleri ve sulandırma sıvıları, +2 °C ile +7 °C arasında, direkt güneş ışığından uzakta muhafaza edilmelidir. Liyofilize aşı şişeleri dondurulmamalıdır.

Ambalaj Şekli:
Liyofilize aşı; 2 ve 8 ml hacimli Tip I nötr cam şişelerde bulunmaktadır. Sulandırma sıvısı şişeleri Tip II nötr şişelerdir ve liyofilize aşı dozuna bağlı olarak 1, 2, 3, 4, 5 ml miktarında sulandırma sıvısı ile birlikte ambalajlanır.

İmha Koşulları:
Son kullanma tarihi geçen veya etiketinde belirtilen saklama koşullarında muhafaza edilemeyen aşı şişeleri, gerekli önlemler alındıktan sonra, otoklavda 121 °C'de 20 dakika süreyle otoklavlanarak veya 100°C'de en az 30 dakika süreyle kaynatılarak imha edilmelidir.

Üretici Firma Adresi:
ATA FEN Veteriner Malzemeleri Hayvancılık Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İstiklal Mah. 21 Sokak No:7 Ulucak-Kemalpaşa/İZMİR/TÜRKİYE 35170.