İnek Barınağı Yatak Ölçüleri (Kasım 2014)

Yatak dizaynlarını görüntülemek için tıklayınız.

Yatak çizimini görüntülemek için tıklayınız.

4 yataklı sağmal barınak ağ kesitini görüntülemek için tıklayınız.