İnsan Kaynakları

İK Politikamız

Atafen A.Ş. İnsan Kaynakları Politikası; sektördeki öncü konumunu kapasitesini artırarak sürdüren, paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışana değer veren, değişime açık, bölgesinde lider, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, kurumsal sosyal sorumluluk odaklı bir şirket olma yolunda, insan kaynaklarını en verimli şekilde kullanma ilkesine dayanır. Atafen A.Ş. İnsan Kaynakları Politikasının hedefi, çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, uygulanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının bilimsel metotlara uygun olarak gerçekleştirilmesidir.

Bir şirketi istikrarlı büyüme hedeflerine ulaştırma, sektöründe güçlü bir marka haline getirme ve sonucunda kalıcı ve kurumsal bir başarı elde etmenin temelinin insan kaynakları ve bu kaynakların doğru kullanılıp değerlendirilmesinden geçtiği inancı ve yegâne sermayenin insan kaynakları olduğu bilinci ile, Atafen A.Ş. insan kaynakları planlaması stratejik planlar ile uyumlu olmaya ve sürekli iyileştirmeye önem vermektedir. Bu anlamda; Atafen A.Ş., organizasyon kültürüne değer katacak, güvenilir, duyarlı, etik değerlere bağlı, değişime açık, uzun vadeli, yenilikçi, çözüm odaklı ve alışılagelmiş sınırların dışında düşünebilen, yaratıcı bireylerle çalışmayı hedeflemektedir.