Haberler

Türkiye'de ilk kez kombine Pastörella aşısı üretiliyor: Ata Fen firması Pastomix 3 aşısının üretim ve pazarlama iznini aldı.

Konu hakkında bilgisine başvurduğumuz Ata Fen Aşı Üretim Bölümü Direktörü Dr. Mestan Özyer'in verdiği bilgiler şöyledir;

Pastomix 3 aşısı; Pasteurella multocida ile Mannheimia haemolytica tip 1 ve tip 2 suşlarını içeren kombine bir aşıdır. Bu aşı sığır, koyun ve keçilerde Pastörellozis (Solunum yolu enfeksiyonu, Haemorrhagic septicaemia, Nakliye humması,  Shipping Fever, buzağılarda enzootik pneumoni) hastalığına karşı kullanılan inaktif kombine bir aşıdır.

Aşı suşları olarak; Türkiye'de en çok görülen yaygın olarak seyreden Pasteurella suşları araştırılmış ve en çok görülen 3 suş aşı suşu olarak seçilmiştir.

Pasteurella suşları hayvanların solunum sistemlerinde doğal olarak bulunurlar ve uygun koşullar oluştuğunda patojen hale geçerek hayvanlarda hastalık meydana getirirler. Hastalığa hazırlayıcı nedenler ani iklim değişiklikleri, soğuk ve sıcaklık farklarının fazla olması, yağışlı ve rüzgarlı havalar, açlık, yorgunluk, hayvan nakilleri, kötü ahır ve barınak şartları, beslenme bozuklukları, paraziter hastalıklardır. Pastörellozis iklim ve çiftlik şartlarına bağlı olarak Türkiye'de ciddi ekonomik kayıplara neden olan bir hastalıktır. 

Uzak bölgelerden nakledilerek getirilen hayvanlarda çok görüldüğü için "Shipping Fever" olarak bilinmektedir. Özellikle yurtdışından ülkemize getirilen ithal sığırlarda ciddi kayıplara neden olmaktadır.

Pasteurella ve Mannheimia etkenleri uygun şartlarda dolaşım sisteminde çok hızlı ürerler ve kan damarlarına zarar vererek hemorajilere neden olurlar. Hasta hayvanlarda ateş, kuru ve ağrılı öksürük, burun akıntısı, çene altı ve diğer bölgelerde ödem, solunum zorluğu ve akciğerlerde krepitasyon ve ölümle seyreden bir tablo görülür. Pastörella enfeksiyonlarına çoğu zaman Streptokok, Stafilokok ve Truperella gibi diğer bakteriler ile viral etkenler de katılırlar.  Mix enfeksiyonlar sonucunda tablo ağırlaşır ve ölüm oranları artar.

Hastalıkta tedavi zor ve masraflıdır.  Tedaviden sonra nüksetme gayet yaygın bir problemdir.

Pasteurella aşıları ülkemizde üretilmemektedir. İthal edilen bazı aşıların GMP nedeniyle ithalatları kesintiye uğramıştır. Bu nedenlerle Pastörella aşıları ülke hayvancılık sektörünün ihtiyaç duyduğu ve temininde güçlük yaşanan çok önemli bir aşıdır.  Ata Fen olarak ülkemizde ilk kez Pasteurella aşısı üreten firma olmanın gururunu yaşıyoruz. Üretim ve Pazarlama iznini aldığımız Pastomix 3 aşısını kısa süre içinde pazara vererek çiftlik sahipleri ve Veteriner Hekimlerin kullanımına sunacağız. Bu aşının ülkemiz hayvancılığına ve ülke ekonomisine ciddi katkıları olacağına inanıyoruz.

Ata Fen olarak son 2 yılda GMP belgesini aldık ve GMP süresini uzatarak güncelledik. Genç bir aşı üretim firması olarak ülke ihtiyaçlarına yönelik, kaliteli ve güvenli ürünler geliştirmeye ve üretmeye çalışıyoruz.  Özellikle buzağı, kuzu oğlaklarda görülen erken yavru ölümlerini önleyen aşı ve serumlarımız hayvan varlığının artmasına ciddi destek oluyor. Ayrıca Avrupa Farmakope standartlarında 7 ve 9 kombinasyonlu ve ihtiyaca göre daha düşük kombinasyonlu aşılar üretiyoruz. Bu ürünlere ek olarak ülke hayvancılığına en çok kayıp verdiren Pastörella enfeksiyonlarına karşı güçlü bir aşıyı Ülkeye kazandırmaktan çok mutluyuz. Aynı şekilde ülkenin ihtiyacı olan diğer aşı ve serumları üretmek için Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor.

Türkiye olarak hayvan varlığı ve sağlığı açısından sorunlarını çözmüş, dışa bağımlı olmayan, dengeli ve sağlıklı beslenen bir ülke olmak hedefimizdir. Ata Fen olarak, kaliteden ödün vermeden,  kendi aşı ve serumlarını üreten bir ülke ideali için çalışmalarımıza devam edeceğiz.