Moscow (Holstein)


İşletme Sahibi Tolga Özer
Uygulamayı Yapan Vet. Hek.
Tuncay Tuncer (0533 620 37 09)
Tekirdağ


İşletme Bakış Çiftliği
Uygulamayı yapan Vet. Hek. Mustafa Öztekin (0537 315 21 09)
Elmadağ - Ankara


İşletme Sahibi Tacettin Özel
Uygulamayı yapan Vet. Hek. Hasan Tunç (0 264 279 77 43)
Büyük Hataplı Köyü-Adapazarı / Sakarya


Güzel bir tesadüf
Başında 7 (yedi) rakamı ile
Ertan Tarım ve Hayv. İşletmelerinde doğan
(7HO07466) MOSCOW'un
(WWS - Select Sires) dişi buzağısı