River (Holstein)


İşletme Sahibi Mustafa Sezer (0507 554 42 42)
Uygulmayı yapan Vet. Hek. İbrahim Dilekli
Konya