Noah (Jersey)


İşletme Sahibi Cevat Çalışır
Uygulayan Vet. Hek. Hasan TUNÇ (05372523032)
Çökekler köyü, Adapazarı / SAKARYA


  İşletme sahibi Abdürrahim Özdemir
Uygulama yapan Vet. Hek. Hasan TUNÇ (05372523032)
Camili Köyü / ADAPAZARI