Jed (Holstein)


İşletme Sahibi Refik Duman
Uygulamayı Yapan Güven Veteriner Kliniği (0264 279 77 43)
Aşırlar Köyü - Adapazarı / Sakarya
İşletme Sahibi İsmet Uçar
Uygulamayı Yapan Vet. Hek. Süleyman Koçyiğit
Kızlan Köyü -  Datça/Muğla


Hayvan Sahibi Mehmet Tarım - Emecik Köyü
Uygulamayı Yapan Vet. Hek. Süleyman KoçyiğitHayvan Sahibi Vet. Hek. Ekrem İçöz
Tohumlamayı yapan Vet. Sağ. Tek. Ali Menevşe
YALVAÇ / ISPARTA

 


Hayvan Sahibi Mustafa Koçak
Uygulamayı yapan Vet. Hek. U.Melih Yarar
Anne: Frisein (Holstein)
Merkez/ÜRGÜP