Ukanas (Angus)

 
İşletme: Mutlu Kıroğlan (0533 740 3687)
Uygulamayı Yapan Vet. Hek. : Asım Duran
Çırpı- Hasköy
Bayındır/İzmir