Ulloa (Brown Swiss)

 
İşletme Sahibi : Mustan Öztürk
Uygulamayı Yapan Vet. Hek. 
Mustan Öztürk
Çertik/Burdur