İKİZ BUZAĞILAR
İşletme Sahibi Hüseyin Karaağaç
Uygulayan Vet. Hek. Eren Yeşilkaş (0532 737 66 52)
Ulubey / Ordu


Uygulamayı Yapan Vet. Hek. Tuncay Tuncer (0533 620 37 09)
Tekirdağ